รายงานของมูลนิธิฯ

รายงานของมูลนิธิฯ 2018-08-02T15:00:37+00:00

ปี 2561

รายงานรายไตรมาส ที่ 2/2561

รายงานรายไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานการเงิน ที่ 2/2561

รายงานการเงินไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2561

รายงานรายไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานรายไตรมาส ที่ 1/2561

รายงานการเงินไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2560

รายงานประจำปียุวพัฒน์ ปี 2560

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์  2560

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2560

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2560

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานรายไตรมาสที่ 3/2560

รายงานรายไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานรายไตรมาสที่ 3/2560

Financial Report Q3/2017

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2559

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2559

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์  2559

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2559

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  2559

ดาวน์โหลดไฟล์
Certified Auditor Report of Statement of Financial Position Audit 2016

Certified Auditor Report of Statement of Financial Position Audit 2016

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2558

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2558

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2558

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2558

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2558

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2557

รายงานประจำปี มูลนิธิยุวพัฒน์ 2557

รายงานประจำปีมูลนิธิยุวพัฒน์ 2557

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2557

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2557

ดาวน์โหลดไฟล์

ปี 2556

รายงานประจำปี มูลนิธิยุวพัฒน์ 2556

รายงานประจำปี มูลนิธิยุวพัฒน์ 2556

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2556

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปี 2556

ดาวน์โหลดไฟล์